Quy định về tặng quà ngày 08/03


Những ngày qua, nhiều thành viên có hỏi liên quan đến việc tặng quà cho lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08/3/2019) được thực hiện như thế nào.

– Điểm 3.7 Khoản 3 Điều 6 của Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có đề cập đến Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Nếu chi thì có thể chi quà bằng hiện vật hoặc hình thức khác tùy theo năng lực tài chính công đoàn.

– Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định: “Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa điều kiện của quy định pháp luật, trong giới hạn nhất định”.

Như vậy, pháp luật cho phép người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ dịp 8/3 trong giới hạn nhất định thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết luận: Việc chi quà tặng nhân ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 8/3/2019) cho lao động nữ không mang tính chất bắt buộc mà mang tính khuyến khích.

Nguồn thuvienphapluat.vn